Skip to content
Home » Tänasest jõustus uus keeleseadus

Tänasest jõustus uus keeleseadus

  

Tänasest hakkas kehtima uus keeleseadus, mis sätestab muuhulgas, et eesti keele tasemeeksamit ei pea sooritama isik, kes on sooritanud eestikeelse kutseeksami ja töötab kutsetunnistusel märgitud kutsealal.

Siiani oli ametikohal nõutud keeleoskustaseme tõendamiseks vajalik sooritada kindlasti tasemeeksam, mida korraldab Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus.

 

01.07.2011 seisuga on kutset andvad organisatsioonid väljastanud 61 136 kutsetunnistust.

Skip to content