Skip to content
Home » Tallinna Ülikool sai tantsuspetsialisti kutse andmise õiguse

Tallinna Ülikool sai tantsuspetsialisti kutse andmise õiguse

Kultuuri kutsenõukogu andis Tallinna Ülikoolile alates 6. aprillist 2022 õiguse tantsuspetsialist, tase 6 kutsete andmiseks.

Kutse saavad Tallinna Ülikooli koreograafia eriala bakalaureuseõppe lõpetajad.

Kutse andmise õigus anti ülikoolile tähtajatult.

Tantsuspetsialist on loominguline töötaja, kes õpetamise ja/või tantsuloome kaudu väärtustab tantsu- ja kultuuritraditsiooni nii harrastuslikul kui professionaalsel tasemel. Töö sisuks on tantsuoskuste, kehalise teadlikkuse, eneseväljendus- ja sotsiaalsete oskuste arendamine.

Tantsuspetsialistil, tase 6 on erialane väljaõpe või pikaajaline (kompetentside kujunemiseks vajalik) töökogemus.

Skip to content