Skip to content
Home » Sisekaitseakadeemia laiendas kutse andmise õigust

Sisekaitseakadeemia laiendas kutse andmise õigust

Vara- ja Isikukaitse Kutsenõukogu otsusega sai Sisekaitseakadeemia konkursita kutse andmise õiguse oma kooli vastava õppekava lõpetajatele päästekorraldaja-logistik, tase 5 kutsele. Kutse andmise õigus kehtib 2022. aasta lõpuni.
Skip to content