Skip to content
Home » Seminar “Nõustamine – võtmeteenus VÕTA puhul?”

Seminar “Nõustamine – võtmeteenus VÕTA puhul?”


Seminari korraldas ESF-i poolt toetatava LÜKKA projekti (www.ut.ee/lykka) VÕTA alaprojekt. Seminar oli mõeldud ülikoolide, rakenduskõrgkoolide, kutseõppeasutuste juhtidele, õppetöö korraldajatele, õppekavaarenduse koordineerijatele, õppejõududele, akadeemilistele nõustajatele, üliõpilastele, kutse­omistamisega tegelejatele ja teistele teemast huvitatutele.

Seminaril anti ülevaade VÕTA alasest nõustamisest Prantsusmaal ja Põhja-Iirimaal, nõustamise rollist ja seostest karjäärinõustamisega ning VÕTA jaoks olulistest tugiteenustest.

Toimusid töötoad teemal "VÕTA juhendmaterjalid", "VÕTA kesksed tugiteenused" ning kaks töötuba teemal "Milline on parim praktika? Juhtumite arutelud" (üks inglise ja teine eesti keeles).

Kõik ettekanded ja päeva kokkuvõte on kättesaadavad siit: http://www.ut.ee/lykka/321540

Skip to content