Skip to content
Home » Selgusid ehitiste energiatõhususe ja teedeehituse kutsealade, palkmajaehitaja ning üldehituse, keskkonnatehnika ja tehnosüsteemide inseneri kutsete andjad

Selgusid ehitiste energiatõhususe ja teedeehituse kutsealade, palkmajaehitaja ning üldehituse, keskkonnatehnika ja tehnosüsteemide inseneri kutsete andjad

Arhitektuuri, Geomaatika, Ehituse ja Kinnisvara Kutsenõukogu valis ehitiste energiatõhususe ning teedeehituse kutsealade, palkmajaehitaja ning üldehituse, keskkonnatehnika ja tehnosüsteemide inseneri kutsete andja avalike konkursside võitjad. Teedeehituse kutseala (nii oskustöötajate kui inseneri) kutse andja õigused anti esmakordselt Eesti Asfaldiliidule. Üldehituse, keskkonnatehnika ja tehnosüsteemide inseneri kutsete andjana jätkab Eesti Ehitusinseneride Liit, palkmajaehitaja kutsete andjana jätkab Eesti Puitmajaliit ning ehitiste energiatõhususe kutseala kutse andjana Eesti Kütte- ja Ventilatsiooniinseneride Ühendus. Kõikide organisatsioonide kutse andja õigused kehtivad kuni 2023. aasta detsembrini.
Kutsenõukogu kinnitas ka uuendatud veevarustuse ja kanalisatsiooniinseneri ning hüdrotehnikainseneri kutsestandardid. Kutsestandardid vormistati ümber kehtivale vormile ning jäeti välja senistes standardites olnud kutse andmisega seotud lisad. Kõikides standardites toodi selgemalt välja erinevate tasemete pädevuspiirangud, parendati tööülesannete ja tegevusnäitajate sõnastusi. Veevarustuse ja kanalisatsiooniinseneride kutsestandardis täpsustati termineid, uuendatud versioonidest jäeti välja „Hooldamise ja käitamise“ alleriala. Hüdrotehnikainseneride kutsestandardisse lisandus maaparanduse ja siseveekogude väikesadamate alane tegevus.
Skip to content