Skip to content
Home » Kutsekoda kuulutab välja radioloogiatehnik, tase 6 esmane, radioloogiatehnik, tase 6 ja radioloogiatehnik, tase 7 kutsestandardi kavandite arvamusküsitluse

Kutsekoda kuulutab välja radioloogiatehnik, tase 6 esmane, radioloogiatehnik, tase 6 ja radioloogiatehnik, tase 7 kutsestandardi kavandite arvamusküsitluse

Valminud on radioloogiatehnik, tase 6 esmane, radioloogiatehnik, tase 6 ja radioloogiatehnik, tase 7 kutsestandardi kavandid.

Teie arvamusi ja ettepanekuid ootame hiljemalt 12. aprilliks 2019 e-posti aadressile salome.virkus@kutsekoda.ee.

Skip to content