Skip to content
Home » Pressiteade

Pressiteade

13.veebruaril 2014 kiitis Vabariigi Valitsus heaks oskuste arendamise koordinatsioonisüsteemi juhtimismudeli. Koordinatsioonisüsteemi arendamise eest vastutab Haridus- ja teadusministeerium. Sisuliselt on tegemist tänase kutsesüsteemi edasiarendusega, mille üldiseks eesmärgiks on tööturu vajaduste ja elukestva õppe süsteemi pakutavate võimaluste paremasse vastavusse viimine. Loodava koordinatsioonisüsteemi oluliseks väljundiks hakkab olema nn tööturu koolitustellimus elukestva õppe süsteemile.

Eesmärgi suunas liikumiseks on vaja laiendada tänaste kutsenõukogude ülesandeid, lisades sinna oma kutsetegevuse valdkonnas tööturu vajaduste regulaarsete analüüside ja prognooside korraldamise ning sihtrühmade ja ühiskonna informeerimise nende uuringute tulemustest. Valdkonna nõukogude tegevuse koordineerimiseks luuakse laiapõhjaline koordinatsioonikogu.

Kavandatavatele muutustele õigusliku raamistiku loomiseks valmistatakse hiljemalt 1.septembriks 2014 ette Kutseseaduse muudatuste eelnõu. Aastatel 2014-2020  toimub oskuste arendamise koordinatsioonisüsteemi loomine ja arendamine Euroopa Sotsiaalfondi vahendeid kasutades. Alates 2020. aastast on aga kavas koordinatsioonisüsteemi rahastamine Haridus- ja teadusministeerium, Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ning Sotsiaalministeeriumi eelarvetest võrdsetel alustel.

Skip to content