Skip to content
Home » Pressiteade: Teavituskonverents „Kvalifikatsioonid uude raami?!“ 19.11.2009

Pressiteade: Teavituskonverents „Kvalifikatsioonid uude raami?!“ 19.11.2009

Konverentsi eesmärgiks on anda tööturu ja haridussüsteemi huvirühmadele ülevaade Euroopa elukestva õppe kvalifikatsiooniraamistikust (EQF) ning tutvustada Eesti kvalifikatsiooniraamistiku (EKR) hetkeseisu. Konverentsil räägitakse nende arengutega seotud lisandväärtustest erinevatele osapooltele tuues juurde teiste riikide hea kogemuse. Konverentsi modereerib mälutreener Tauri Tallermaa.

23. aprillil 2008 võtsid Euroopa Parlament ja Nõukogu vastu soovituse EQF-i rakendamiseks. EQF-i eesmärgiks on parandada kvalifikatsioonide läbipaistvust. EQF pakub ühist lähenemist kvalifikatsioonide kirjeldamisele, et muuta neid kergemini mõistetavaks üleminekul ühest süsteemist (nt. riigist) teise. Selles raamistikus on 8 kvalifikatsioonitaset, kus kompetentsust kirjeldatakse õpiväljundite, st inimese teadmiste, oskuste ning iseseisvuse ja vastutuse ulatuse terminites.

Esimeseks sammuks EQF-i rakendamisel on rahvuslike kvalifikatsiooniraamistike loomine või olemasoleva raamistiku sidumine EQF-ga. Eesti on seadnud eesmärgiks tervikliku kompetentsipõhise kvalifikatsioonisüsteemi väljaarendamise. Vastavalt 1. septembril 2008 jõustunud kutseseadusele on EKR-s 8 taset. Kvalifikatsioonitasemete kirjeldused on identsed EQF i tasemete kirjeldustega. Eesmärk on EKR st kujundada raamistik, mis haarab kõigi hariduse liikide (üldharidus, kutseharidus, kõrgharidus, täiend- ja ümberõpe) kvalifikatsioone ja kutseid.


Konverentsi korraldamist toetab Euroopa Sotsiaalfond.

Päevakava on järgmine:

09:30 – 10:00 Registreerimine, hommikukohv

Konverentsi modereerib mälutreener Tauri Tallermaa

10:00 – 10:05 Konverentsi avasõnad, Janar Holm, Haridus- ja Teadusministeerium
10:05 – 11:00 Euroopa kvalifikatsiooniraamistik, Mike Coles, Qualifications and Curriculum Authority, UK
11:00 – 11:45 Eesti kvalifikatsiooniraamistik, Olav Aarna, Kutsekoda

11:45 – 12:15 Kohvipaus

12:15 – 12:45 Kõrgharidus Eesti kvalifikatsiooniraamistikus, Aune Valk, Bologna protsessi ekspert Eestis
12:45 – 13:15 Kutseharidus Eesti kvalifikatsiooniraamistikus, Külli All, Haridus- ja Teadusministeerium
13:15 – 13:45 Küsimused, vastused

13:45 – 14:45 Lõuna

14:45 – 15:30 Kutsesüsteem Eesti kvalifikatsiooniraamistikus ning ESF programm „Kutsete süsteemi
                       arendamine", Katrin Kerem, Kutsekoda
15:30 – 16:15 Teiste riikide kogemus oma kvalifikatsiooniraamistiku ülesehitamisel, Slava Pevec Grm,
                       Cedefop
16:15 – 16:45 Küsimused, vastused
16:45 – 17:15 Kokkuvõte konverentsist, Tiia Randma, Eesti Kaubandus-Tööstuskoda

17:30 – 18:30 Väike vastuvõtt, võimalus jätkata arutelusid klaasikese veini ja suupistetega

Esinejate lühitutvustused ja ettekannete kokkuvõtted.


Skip to content