Skip to content
Home » Kutsekoda kuulutab välja pottsepp-sell, tase 3, pottsepp, tase 4 ja pottseppmeister, tase 5 kutsestandardi kavandite arvamusküsitluse

Kutsekoda kuulutab välja pottsepp-sell, tase 3, pottsepp, tase 4 ja pottseppmeister, tase 5 kutsestandardi kavandite arvamusküsitluse

Valminud on pottsepp-sell, tase 3,  pottsepp, tase 4 ja pottseppmeister, tase 5 kutsestandardi kavandid.

Teie arvamusi ja ettepanekuid ootame hiljemalt 18.aprilliks 2019 e-posti aadressile irma.estra@kutsekoda.ee.

Skip to content