Skip to content
Home » Plastitöötluse seadistaja kutsestandard põhineb nüüd survevalu tehnoloogial

Plastitöötluse seadistaja kutsestandard põhineb nüüd survevalu tehnoloogial

Värskelt uuendatud kutsestandardis on platsitööstuse seadistaja töö sõnastatud läbi survevalu tehnoloogia tundmise, muude tehnoloogiate õpe on ettevõttepõhine.

Novembris kinnitas Tehnika, Tootmise ja Töötlemise Kutsenõukogu plastitöötluse seadistaja, tase 4, kutsestandardi uuendused. Plastitöötluse seadistaja töö baastehnoloogiaks on nüüd survevalu, mis on ettevõtetes enamlevinud tehnoloogia.  Muude tehnoloogiate, nagu ekstrusiooni ja puhumise, rotatsioonvormimise, vaakumvalu või termovormimise seadmete käitamise oskused omandatakse ettevõtetes vastava väljaõppe kaudu.

„Kuna plastitööstuse valdkonnas on palju erinevaid spetsialiseerumisi, siis seadistaja kutseõpe annab laiapõhjalised teadmised survevalu valdkonnast ning ettevõtte tegevusharu spetsiifiliste oskuste omandamine toimub praktika käigus,“ selgitas Eesti Plastitööstuse Liidu tegevjuht Pilleriin Laanemets

Plastitöötluse seadistaja õpe on töökohapõhine ning seda viiakse läbi Hiiumaa Ametikooli, Tallinna Tehnikakõrgkooli ja Eesti Plastitööstuse Liidu koostöös – ka plastitööstuse valdkonna ettevõtete tegevjuhid ja tootmisjuhid panustavad õppe sisusse läbi loengute ja praktiliste tundide.

Aastas taotleb plastitöötluse seadistaja kutset keskmiselt 10 inimest, mis vastab õppekava arendades seatud eesmärgile. Kutse taotlejate seas on olnud nii operaatoreid kui ka tegevjuhte, kes on soovinud omandada spetsiifilisi teadmisi.

Plastitöötluse seadistaja kutseeksamite läbiviimise formaat on Eestis üks omanäolisemaid ja ajakohasemaid: eksamid toimuvad tööandjate tehases kohapeal ning sõltumatu hindamiskomisjon vaatleb sooritust videosilla vahendusel. Laanemetsa sõnul on selline formaat efektiivne ning kulutõhus, sest iga spetsiifilise oskuse õpetamiseks vastavate masinate ja seadmete hankimine ei ole Eesti mastaabis majanduslikult võimalik.

Plastitöötluse seadistaja kutsestandard koostati 2017. aastal. Käesoleval aastal uuendatud plastitöötluse seadistaja, tase 4 kutsestandardi alusel plaanitakse ajakohastada vastavat õppekava.

Kutsestandard: Plastitöötluse seadistaja, tase 4

Loe lisaks: Galerii: kutseeksamid on tulevase töö peegeldus

Artikli autor: Siret Trull, SA Kutsekoda

Skip to content