Skip to content
Home » OÜ Puhastuseksperdi kutsekomisjoni õppereis Ungarisse

OÜ Puhastuseksperdi kutsekomisjoni õppereis Ungarisse

14–18. detsembril 2014 toimus puhastusteeninduse kutsekomisjoni õppereis Ungarisse. Vastuvõtvaks organisatsiooniks oli Ungari Puhastustehnoloogia Assotsiatsioon Matisz (Hungarian Cleaning-technology Association).


Projekti eesmärgiks oli tutvuda Ungari puhastusteeninduse valdkonna kutsete andmise ja hindamissüsteemiga, tutvustada Eesti puhastusteeninduse valdkonna kutsete andmise süsteemi ning luua eeldused kutsete vastastikuseks tunnustamiseks.


Õppereisil toimus kohtumine Ungari Puhastustehnoloogia Assotsiatsiooni Matisz esindajatega, kus selgitati Ungari kutsete süsteemi olemust ning hindamissüsteemi, osaleti Ungari puhastusteenindajate praktilisel kutseeksamil vaatlejatena ning võrreldi kahe riigi süsteeme puhastuse valdkonnas.


Puhastusteenindajana töötamine on välismaale tööle ja/või elama siirdumisel sageli esimeseks tööks. Oluline on valdkonna kutsoskuste adekvaatne ja ühtne hindamine ning erinevate EU maade kutsetasemete sisuline võrreldavus.


Jätkatakse koostööd puhastusteeninduse valdkonna hindamissüsteemide ühtlustamise eesmärgil.

Õppereisi toetas Euroopa Komisjoni Erasmus+ programm. 

Skip to content