Skip to content
Home » Oskuste süsteem ootab eksperte erasektorist

Oskuste süsteem ootab eksperte erasektorist

Kutsekoda on alates eelmise aasta detsembrist palunud partnereid kaasa mõtlema mitmel oskuste süsteemi uuendustega seotud teemal. Soov on ekspertide ringi veelgi laiendada.

Praeguseks on end oskuste süsteemi eksperdina registreerinud pisut üle saja inimese, kellest enamik esindab haridusasutusi ja avaliku sektori institutsioone. Oskuste süsteemi uuenduste planeerimisel on aga oluline arvestada ka erasektori spetsialistide arvamust, mistõttu soovib Kutsekoja oskuste süsteemi tiim  kaasata ekspertide ringi senisest enam ettevõtete esindajaid.

„Eri vaatenurkade ühendamisel saame luua haridus- ja töömaailma paremini lõimivaid lahendusi,“ selgitas Kutsekoja oskuste süsteemi arendusjuht Ave Ungro. “Eriti oluline on kaasata praeguses arendusetapis juurde värbajate ja kompetentsimudelite koostajate perspektiivi.“ Tööandjatel on seni olnud OSKA prognoosi- ja kutsesüsteemis tähtis roll ning nad jäävad seda kandma ka tulevikus uute arenduste planeerimisel.

Ungro sõnul saavad eksperdid regulaarselt infot Kutsekoja uuenduste kohta ning neil on võimalus enda jaoks vajalikul või sobival ajal uuendustes kaasa rääkida. Näiteks on praeguseks oskuste registris loodud  ekspertide abiga u 1600 oskust, mis on jaotatud viiele tasandile.

Eksperdiks saab registreeruda SIIN.

Projekti „Kutsesüsteemi reform“ raames ongi Kutsekoda esimese sammuna asunud arendama oskuste süsteemi ja sellel põhinevaid teenuseid.

Esimese arendusetapi käigus antakse oskuste registri kasutajale võimalus näha oskuste, ametite ja tegevusalade vahelisi seoseid ning tutvuda karjääriteede võimalustega inimese vajadusest ja eelistustest lähtuvalt.

Järgmiste arendusetappide käigus on plaanis haridusasutustele, koolitajatele ja tööandjatele oskuspõhiseid tööriistu juurde anda.

Kutsekoja ning Haridus- ja Teadusministeeriumi projekti „Kutsesüsteemi reform“ rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondist.

Loe lisaks:

Kutsesüsteemi reformiga luuakse töömaailmale oskuspõhised tööriistad

Oskuste süsteem seob haridus- ja töömaailma paindlikumalt ühte

Skip to content