Skip to content
Home » OSKA nõunike kogu: tööjõu vajaduse prognoosimisel tuleb arvestada, millist majandust me tulevikus soovime

OSKA nõunike kogu: tööjõu vajaduse prognoosimisel tuleb arvestada, millist majandust me tulevikus soovime

Täna Kutsekoja eestvedamisel kogunenud OSKA nõunike kogu arutas metoodilisi probleeme tuleviku oskuste prognoosimisel. Selleks, et prognoosi ja analüüsiga saadav kasu ka ühiskonda viia, soovitasid nõunikud OSKA sõnumite edastamiseks välja töötada sihtgruppide põhine rakenduskava.

„OSKA ei ole järjekordne raport, vaid muutuste ellukutsuja. Raport on vahetulemus, mille alusel saab alustada arutelusid, mis viivad muutused ellu,“ kommenteeris OSKA koostamist nõunike kogu liige Ants Sild.

OSKA nõunike kogu andis ka väärtuslikke soovitusi OSKA edasi arendamiseks. Näiteks tuleb aru saada, et tööjõu vajaduse prognoosimisel mudeldatakse ka tuleviku majandusstruktuuri, mistõttu ei tohiks analüüsimisel liigselt takerduda mineviku andmete korrastamisele, vaid pigem keskenduda sellele, millisena me tahame Eesti majanduse tulevikku näha.

Andmeallikate osas soovitas nõunike kogu täiendada töötamise registrit ametiala andmetega, mis võimaldaks saada täpsemaid andmeid Eesti töötajate ametialase rakendumise kohta. Uute andmeallikatena soovitati kasutada ka vilistlaste tagasiside uuringuid ka kutseõppe puhul, et saada paremat pilti võimalikest karjääriteedest.

Valdkondlike koolitusvajaduste sõnastamisel soovitas nõunike kogu hoiduda probleemide loosunglikust sõnastusest ning vältida omavahel vastuolus olevate soovituste andmist.

Sihtasutus Kutsekoda tegeleb tulevikku suunatud oskuste ja tööjõu vajaduse prognoosisüsteemi OSKA metoodika väljatöötamisega, mis valmib järgmise aasta alguses. OSKA otsib vastuseid küsimustele, kui palju ja milliste oskustega inimesi on meie tööturul vaja täna ja homme, kus ja kuidas neid oskusi saab omandada ning mida peaks tänases haridussüsteemis ja elukestvas õppes muutma, et tulevikuvajadustele vastata. OSKA põhimõtteid piloteeritakse 2015. aastal Eesti majandusele kolmes kõige olulisemas valdkonnas: info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT), metsandus ja puidutööstus ning majandusarvestus. Nõuniku kogusse kuuluvad tööturu tippeksperdid ja analüütikud Eesti erinevatest ülikoolidest, uurimisfirmadest ja teistest ametiasutustest, samuti ettevõtlussektorite esindajad.

      

Skip to content