Skip to content
Home » OSKA masina- ja metallitöö eksperdid: tuleviku erialad peaksid põhinema IT-oskustel

OSKA masina- ja metallitöö eksperdid: tuleviku erialad peaksid põhinema IT-oskustel

Eile kogunes SA Kutsekoja juures esmakordselt tööjõu ja oskuste vajaduse analüüsimiseks OSKA masina- ja metallitöö valdkonna eksperdikogu. Eksperdikogu koosneb tööandjate, õppekavade arendajate ja poliitikakujundajate esindajatest, kelle ülesandeks on analüüsida oskuste ja tööjõu vajadust lähema 10 aasta jooksul. Selle töö tulemusena sünnivad ettepanekud ja soovitused muutuste läbiviimiseks haridussüsteemis, selleks, et koolilõpetajate oskused vastaksid enam töömaailma vajadustele.

Esimesel kohtumisel sai eksperdikogu ülevaate OSKA protsessist ja töömeetoditest, defineeriti alavaldkonnad ja põhikutsealad, tutvuti valdkonna hõive- ja majandusnäitajatega mis võetakse järgneva töö aluseks.

„Tuleviku erialad metallitööstuses peaksid põhinema IT- teadmistega spetsialistidel. Lihtsamate erialade lukkseppade koolitamisele ei ole mõtet enam nii suurel määral panustada, vaid oluline on koolitada inimesi, kes suudavad ka keerulisemaid masinaid käsitseda“ ütles BLRT masinaehituse esindaja ja valdkondliku eksperdikogu liige Priit Lind, rääkides masina- ja metallitööstuse põhikutsealadest.

Tuleviku erialadena nimetasid eksperdid veel robotitehniku ja robootika inseneri erialasid ning samuti ka kvaliteediinseneri ning disaini- ja ostujuhte. Kasutamata tööjõu ressursina on metalli- ja masinatööstuse valdkonnas võimalik kaasata erivajadustega inimesi ning enam tuleks kaasata välistudengeid, et nad jääksid ka edaspidi Eestisse töötama. Samuti tuleks teha pingutusi selleks, et naised enam metalli- ja masinatööstuses rakendust leiaksid.

Masina- ja metallitöö valdkond on juba neljas käivitunud OSKA valdkond. 2015. aastal käivitunud IKT, metsanduse ja puidutööstuse ning majandusarvestuse valdkondade esimesed tulemused valmivad kava kohaselt aprillis.

Sihtasutus Kutsekoda tegeleb tulevikku suunatud oskuste ja tööjõu vajaduse prognoosisüsteemi OSKA metoodika väljatöötamisega. OSKA otsib vastuseid küsimustele, kui palju ja milliste oskustega inimesi on meie tööturul vaja täna ja homme, kus ja kuidas neid oskusi saab omandada ning mida peaks tänases haridussüsteemis ja elukestvas õppes muutma, et tulevikuvajadustele vastata.

Skip to content