Skip to content
Home » OSKA kutsub karjääriõppe õppevara e-koolikotti lisama

OSKA kutsub karjääriõppe õppevara e-koolikotti lisama

Kõik karjääriõppe õpetajad on oodatud enda loodud õppematerjale e-koolikotti lisama ja osalema Haridus- ja Noorteameti digitaalse õppevara konkursil.

Karjääriõpetajatel on kindlasti palju kasulikke õppematerjale ning nende koondamine e-koolikotti annaks kolleegidele ja teistele huvilistele hea ülevaate olemasolevast õppevarast ja võimaldab õpetajatel oma õppeülesandeid mitmekesistada. Oluline on õppematerjalid ka märksõnastada, nt kui materjali koostamisel on kasutatud OSKA tuleviku tööjõu- ja oskuste vajaduse uuringuid, võiks e-koolikotti lisada ka OSKA märksõna.

Haridus- ja Noorteameti konkursil osalemisel arvestatakse alus-, üld- ja kutsehariduse õpetajate esitatud õppematerjale mis on laetud e-koolikotti perioodil 01.08.2020 — 15.03.2021. Parimate õppematerjalide koostajad saavad ka rahalise preemia, konkursi auhinnafond on 20 000 eurot.

Õppematerjali konkursile esitamiseks tuleb saata vastavasisuline e-kiri aadressile e-koolikott.konkurss@harno.ee hiljemalt 15. märtsiks. Esitatud õppematerjale hindab Haridus- ja Noorteamet koostöös Eesti Haridustehnoloogide Liiduga. Auhinnad makstakse välja paremusjärjestuse alusel auhinnafondi ulatuses. Konkursi tulemused selguvad 13. aprillil.

Konkursi tingimused

Skip to content