Skip to content
Home » OSKA IKT valdkondliku eksperdikogu kolmas kogunemine

OSKA IKT valdkondliku eksperdikogu kolmas kogunemine

22. oktoobril kogunes Kutsekojas arvult juba kolmas OSKA IKT valdkondlik eksperdikogu, mis analüüsis tööjõunõudluse ja pakkumise struktuuri ning mahu vastavust.  Koos tõdeti, et IKT sektoril on jätkuv kvalifitseeritud tööjõu juurdekasvu vajadus, mida pakkumise poolelt toetab ka õppijate vastuvõtu suured numbrid. Murekohana paistis välja lõpetajate madal protsent.

Leiti, et õppijate vastuvõtul tuleb enam tähelepanu pöörata IKT erialadele sisseastujate motivatsiooni välja selgitamisele. Eksperdikogu liikmed pidasid oluliseks, et ülikoolidesse asuksid õppima IKT valdkonnast huvituvad õppijad, kes teavad, mida tulevad õppima ja on motiveeritud õpingud ka nominaalajaga lõpetama.

Sihtasutus Kutsekoda tegeleb tulevikku suunatud oskuste ja tööjõu vajaduse prognoosisüsteemi OSKA metoodika väljatöötamisega, mis valmib järgmise aasta alguses. OSKA otsib vastuseid küsimustele, kui palju ja milliste oskustega inimesi on meie tööturul vaja täna ja homme, kus ja kuidas neid oskusi saab omandada ning mida peaks tänases haridussüsteemis ja elukestvas õppes muutma, et tulevikuvajadustele vastata. OSKA põhimõtete piloteerimiseks valis Vabariigi Valitsus välja Eesti majandusele kolm kõige olulisemat valdkonda: info- ja kommunikatsioonitehnoloogiad (IKT), metsandus ja puidutööstus ning majandusarvestus.

Skip to content