Skip to content
Home » Ootame arvamusi raudtee sillameistri kutsestandardi kavandile

Ootame arvamusi raudtee sillameistri kutsestandardi kavandile

Valminud on uuendatud raudtee sillameister, tase 5 kutsestandardi kavand, millele ootame tagasisidet 22. septembrini.

Kutsestandardi uuendamise töörühm muutis ja korrastas üldoskuste, tegevusnäitajate ja töö kirjelduse sõnastust, sõnastas tulevikuoskused ning lähtuvalt uuendatud kutsestandardi koostamise ja vormistamise juhendist lisas kvalifikatsiooninõuded kutse taotlemisel ja kutse taastõendamisel (B.1). 

Suurema muudatusena nimetati ümber kompetentsi pealkiri „Raudteesillal ja selle lähenemisteedel asuvate rööbastee seisukorra, korrashoiu- ja remonttööde kontrollimine“. Uus nimetus on „Raudtee geomeetria korrashoiutööde kavandamine ja korraldamine“; muudeti ka kompetentsi kirjeldust.

Dokumendid tutvumiseks:

Raudtee sillameister, tase 5

Arvamusi ja ettepanekuid ootame hiljemalt 22. septembril 2023 e-posti aadressile reet.suviste@kutsekoda.ee

Arvamusküsitluse eesmärk on tutvustada kutsestandardite kavandeid laiemale kasutajaskonnale ning saada tagasisidet, mida arvestada kutsestandardite lõppkavandite koostamisel. Lõppkavandid esitatakse kinnitamiseks valdkonna kutsenõukogule.

Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.

Skip to content