Skip to content
Home » Ootame arvamusi abivahendispetsialisti kutsestandardite kavanditele

Ootame arvamusi abivahendispetsialisti kutsestandardite kavanditele

Valminud on uuendatud abivahendispetsialisti neljanda ja viienda taseme kutsestandardite kavandid, millele ootame tagasisidet 10. juuniks.

Uuendamise käigus korrastati sõnastust ning muudeti kutsestandardite struktuuri.

Abivahendispetsialist, tase 4 standardis tõsteti kokku kompetentsid „Abivahendi valimine ja soovitamine“, „Abivahendi reguleerimine“ ja „Kliendi juhendamine“ ning moodustatakse neist kaks kompetentsi: „Kliendi nõustamine“ ja „Abivahendi valimine“.

Muudeti kompetentsi „Müümine ja üürimine“ nimetust, uueks nimeks sai „Abivahendi tehingu teostamine“.

Lisati tulevikuoskused ja üldoskused. Tulenevalt muudetud „Kutsestandardi koostamise ja vormistamise juhendist“ lisati alajaotusse B.1. nõuded kutse taotlemisel ja taastõendamisel.

Abivahendispetsialist, tase 5 standardis tõsteti kokku kompetentsid „Töö planeerimine ja dokumenteerimine“, „Abivahendi reguleerimine, proovimine, kohandamine, valmistamine“ ja „Kliendi juhendamine“ ning moodustatakse neist kaks kompetentsi: „Kliendi nõustamine“ ning „Abivahendi valimine, kohandamine ja valmistamine“. Lisati kompetents „Võrgustikutöö“.

Muudeti kompetentsi „Müümine ja üürimine“ nimetust, uueks nimeks sai „Abivahendi tehingu teostamine“.

Lisati tulevikuoskused ja üldoskused. Tulenevalt muudetud „Kutsestandardi koostamise ja vormistamise juhendist“ lisati alajaotusse B.1. nõuded kutse taotlemisel ja taastõendamisel.

Kavand tutvumiseks:

Abivahendispetsialist, tase 4

Abivahendispetsialist, tase 5

Muudatuste kirjeldus

Arvamusi ja ettepanekuid ootame hiljemalt 10. juuniks 2023 (k.a) e-posti aadressil reet.suviste@kutsekoda.ee.

Arvamusküsitluse eesmärk on tutvustada valminud kutsestandardeid laiemale kasutajaskonnale ning saada tagasisidet, mida arvestada kutsestandardite lõppkavandite koostamisel. Lõppkavandid esitatakse kinnitamiseks valdkonna kutsenõukogule.

Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.

Skip to content