Skip to content
Home » Ohutuse tagamine kutseeksamite läbiviimisel

Ohutuse tagamine kutseeksamite läbiviimisel

Austatud kutse andja!

Kutsekoda palub kõigil kutse andjatel kutseeksamite läbiviimisel arvestada Vabariigi Valitsuse kehtestatud piirangutega koroonaviiruse leviku tõkestamiseks ning tagada nakkusohutus.

Alates 25. oktoobrist on vaja kõigil, kes osalevad siseruumides toimuvatel eksamitel, esitada sertifikaat COVID-19 vaktsineerimiskuuri läbimise või haiguse läbipõdemise kohta.

Välitingimustes toimuvate eksamite puhul tuleb tagada piisav hajutatus ja kutse andjal otsustada täiendavate meetmete kasutamise vajadus lähtudes konkreetsest olukorrast.

Erandina võib kutseeksamitele lubada osalejaid ka negatiivse COVID-19 testi ettenäitamisel kutsete puhul, mis:

a) saadakse kutseõppe tasemeõppe lõpetamisel sooritatava kutseeksamiga;
b) on vajalikud reguleeritud kvalifikatsiooni omandamist tõendava tähtajalise tunnistuse saamiseks, kuna teatud juhtudel on see töötamise eelduseks (vt https://www.kutsekoda.ee/reguleeritud-kutsed/).

Nakatunute eksamile pääsemise vältimist aitab saavutada kõigi osalejate testimine enne eksamit.

Skip to content