Skip to content
Home » Nõukogu kinnitas Kutsekoja uue aasta tegevuskava

Nõukogu kinnitas Kutsekoja uue aasta tegevuskava

Kutsekoja nõukogu kiitis heaks sihtasutuse 2023. aasta tegevuskava ja eelarve. Samuti sai nõukogu ülevaate ESF projekti „Kutsesüsteemi reform“ peamistest eesmärkidest ja plaanitud tegevustest.

Kutsekoja nõukogu
Vasakult: Kutsekoja nõukogu liikmed Margus Haidak (Haridus- ja Teadusministeerium), Ago Tuuling (Teenistujate Ametiliitude Keskorganisatsioon TALO), Ulla Saar (Sotsiaalministeerium), ekraanil Arto Aas (Eesti Tööandjate Keskliit) ning Kutsekoja esindajad finantsjuht Katrin Kerem, juhatuse liige Tiia Randma, kvaliteedijuht Agne Lepikson

Kutseseadusest tulenevate ülesannete täitmise kõrval, mille eesmärk on tagada kutsesüsteemi tõhus ja eesmärgipärane toimimine, moodustavad Kutsekoja 2023. aasta tegevustest suure osa Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) projektiga „Kutsesüsteemi reform“ seotud tegevused. Kutsesüsteemi reformiga minnakse üle oskuspõhisele lähenemisele, et haridus- ja töömaailma senisest paindlikumalt siduda. Projekt käivitus käesoleval aastal ning kestab 2029. aastani.

2023. aastasse planeeritud ESF projekti tegevustest andis nõukogu liikmetele ülevaate Kutsekoja finantsjuht, ESF projektijuht Katrin Kerem.

Kava kohaselt töötatakse järgmise aasta jooksul välja oskusprofiilide koostamise ning oskuste vastavushindamise ja tunnustamise aluspõhimõtted.

Läbi viiakse oskuste registri infosüsteemi 1. etapi hange ning arendatakse valmis testversioon. Samuti koostatakse eel- ja detailanalüüs oskuste süsteemi 2. etapi arenduse hankimiseks. Läbi viiakse töömaailma kutse andmise taotlus- ja halduskeskkonna ning kutse- ja oskustunnistuste andmebaasi hange.

Valmib 1000 ESCOga seostatud oskuskirjeldust ning koostatakse  5 oskuste ja kutse hindajatele suunatud videoõppematerjali. OSKA uuringuid koostatakse 2023. aastal kokku viis.

Nõukogu liikmed kinnitasid, et kutsesüsteemi reform suunaga oskuspõhisele lähenemisele on vajalik samm ning reformi tulemusena muutuvad haridus- ja töömaailma sidustatumaks.

Kutsekoda jätkab ka Europassi Keskuse töö juhtimist, Eesti ja Euroopa kvalifikatsiooniraamistike rakendamist ning EPALE platvormi arendamist.

SA Kutsekoja 2023. aasta eelarve on 4,36 miljonit eurot.

Skip to content