Skip to content
Home » Meistrid, sellid, õpipoisid Helsingis ja Tallinnas

Meistrid, sellid, õpipoisid Helsingis ja Tallinnas


Eesti poolt osaleb projektis Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus, Kutsekvalifikatsiooni Sihtasutus Kutsekoda ning Haridus- ja Teadusministeerium; Soome poolt Lõuna-Soomes tegutsev täiskasvanute koolituskeskus ADULTA, täiskasvanute ja noorte kutsehariduse ning täiendõppega tegelev keskus OMNIA asukohaga Espoos ning Soome Kooliameti esindajad .
Projekt lõpeb novembris, seega ajakava on tihe. Eesmärk on võrrelda Eesti ja Soome kutseharidussüsteemi, saada uusi teadmisi, leida uusi praktikakohti.
Avaseminaril said kõik projektis osalejad võimaluse tutvustada ennast ja oma ootusi projektile. REKK ning Kutsekoda loodavad, et projekti lõppedes on käsitlemist leidnud õppekavade üldised alused ja struktuur, kutseeksamite alused, kutseomistamine I, II ja III tasemel, kutseeksamite läbiviimise kord, kutsekomisjonide moodustamine, roll ja ülesanded. Valdkonniti tahetakse tundma õppida kutsestandardeid ja riiklikke õppekavu, koolide õppekavu, I, II ja III taseme kutseeksami aluseid. Esimesel kokkusaamisel otsustati ka, milliste erialadega süvitsi minnakse – need on puidueriala, autoeriala ja toitlustamine.
Kõlama jäi, et kui seni on koostööd tehtud juhuslikult, mõne kooli tasandil, siis HETA-lt oodatakse just süsteemsust ja järjepidevuse teket. Et poole aasta pärast võiks öelda – jah, Eesti tunneb Soome ning Soome Eesti kutseharidussüsteemi, õpilased ja õpetajad käivad regulaarselt nii siin- kui sealpool Soome lahte oma oskusi täiendamas.
Põhjalikumalt räägiti ka HETA ajakavast, rahastamisest, töörühmadest.
Järgmine kord saadakse kokku juba 4.mail.


REKK
Kutsekvalifikatsiooni Sihtasutus Kutsekoda
Skip to content