Skip to content
Home » Masina-, metalli- ja aparaaditööstuse valdkonna kutseeksamid

Masina-, metalli- ja aparaaditööstuse valdkonna kutseeksamid

Käesoleval aastal on läbi viidud mitmed masina-, metalli- ja aparaaditööstuse valdkonna kutseeksamid. Kutseeksamid toimusid koolilõpetajatele järgmistes koolides:

Tartu Kutsehariduskeskuses
21.01.2009 Keevitaja I, osales 10 kutseõppurit.
21.01.2009 Metallitöötlemispinkidel töötaja I, osales 4 kutseõppurit.
Nii keevitaja kui metallitöötlemispinkidel töötaja kutseeksami sooritasid kõik eksamil osalenud.

Tallinna Tööstushariduskeskuses
28.01.2009 Mehhatroonik II, osales 54, kutseeksami sooritas 31 kutseõppurit.
29.01.2009 Mehhatroonik II, osales 30, kutseeksami sooritas 28 kutseõppurit.
Hindamiskomisjon tõdes taas õppeasutuste poolset head ettevalmistust. Kõik asjaosalised teadsid oma ülesandeid, olid kutseeksami ladusa korraldamise nimel aktiivselt abiks ja see tagas kutseeksami sujuvuse. Kutseõppurid olid väga huvitatud eksami sooritamisest.
Arendusvõimalustena tõi hindamiskomisjon esile kutseõppurite teoreetiliste taseme erinevuse, mis kajastus testi tulemustes.

Tallinna Lasnamäe Mehaanikakoolis toimus neli kutseeksamit:
25.01.2009 Keevitaja I, osales 26, sooritas 25
27.01.2009 Koostelukksepp I, osales 23, sooritas 23
27.01.2009 Metallitöötlemispinkidel töötaja I, osales 13, sooritas 8
01.04.2009 Keevitaja I, osales 29, sooritas 23.
Hindamiskomisjon jäi kutseeksami tulemustega rahule, sest õpilased omavad piisavalt häid teadmisi lõikeinstrumentide geomeetriast, tööohutuse alal, universaaltööpinkide kasutamisel, lõikeinstrumentide määramisel ja valikul. Ühe kitsaskohana toodi välja õpilaste suhteliselt nõrk esitlus tolerantside kasutamises. Komisjoni hinnangul vajab mehaanikakooli metallitöötleja praktikaks kasutatav materiaalne baas uuendamist õpilaste väljaõppe parendamiseks.

Masina-, metalli- ja aparaaditööstuse valdkonna kutse andjaks on Eesti Masinatööstuse Liit, kes on masina-, metalli- ja aparaaditööstuse valdkonna spetsialistide kompetentsustaseme tõstmiseks kutse andmise protsessi administreerijaks moodustanud osaühingu Koo-Met

  

Skip to content