Skip to content
Home » Kvaliteedimärgiga tunnustatud e-kursus karjäärispetsialistidele alustab taas

Kvaliteedimärgiga tunnustatud e-kursus karjäärispetsialistidele alustab taas

Pika ja väsitava koroonaperioodi kaua oodatud lõpu, uuesti kihama löönud õpi- ja töörände ning sõjapõgenike tulva tõttu jõuab Eestisse üha rohkem sisserändajaid. Paljud inimestega töötavad spetsialistid leiavad end seepärast olukorrast, kus sisserändajate õpingute ja töö sujuval korraldusel on üha suurem roll.

Just nendele spetsialistidele ongi mõeldud e-kursuse kvaliteedimärgiga tunnustatud tasuta kursus „Multikultuursus, õpi- ja tööränne karjääri kujundamise kontekstis“.

Sel aastal saab kursusel osaleda Tallinna Ülikoolis, kus see on osa uuest karjääri kujundamise pädevuste mikrokraadist. Mikrokraadiõppe eesmärk on anda vajalikud pädevused karjääri temaatika lõimimiseks õppetöösse. Küll aga on e-kursus avatud kõigile soovijatele ning selle läbimine ei eelda mikrokraadi omandamist.

Praktikule kasulik

Kahe aasta eest kursusel osalenud töötukassa karjäärinõustaja Anne Kaaber tõdes, et karjäärinõustaja seisukohast vaadatuna ei ole välismaalastel sageli vaja nõustamist, vaid informatsiooni ja abi sisseelamisel, mistõttu kuluvad uued teadmised kindlasti ära. „Küsimärgiks jääb ikkagi see, kuidas aidata välismaalasi, kel puudub igasugune võrgustik siin,“ nentis ta. „Neil on hoopis teistsugused mured, aga selle kohta on erakordselt vähe koolitusi ja kirjandust.“

Lisaks tõi ta välja, et tegelikult saavad nii töötajad kui tööandjad väga hästi töörände kasulikkusest aru, kuid ettevõtjad peavad ju ka mõtlema kasumlikkusele. Praegu ei ole väga lihtsat ja mugavat lahendust, kuidas töörännet toetada ja sellele toetust saada.

Anne Kaaberi sõnul on kursus mahukas, kuid ka vajalik ja kasulik: „See on väga hea nii karjäärinõustajatele kui koolidele ja haridustöötajatele, kes samuti juhendavad õpilasi, kes soovivad minna välismaale õppima.“

Neli moodulit

Koolitus koosneb neljast võrdsest moodulist, kus veebipõhine õpe on kombineeritud kuni kahe füüsilise seminariga (ava- ja lõpuseminar):

·       Multikultuursus ja rahvusvaheline ränne

·       Karjäärinõustamine ja õpiränne

·       Karjäärinõustamine ja tööränne

·       Kultuuridevaheline kompetents ja eri kultuuritaustaga inimeste nõustamine

E-kursus on eelkõige mõeldud karjäärispetsialistile ning teistele spetsialistidele, kelle kliendid vajavad tuge rahvusvahelise õpi- ja töörände teemal ning omavad baasteadmisi nõustamisest ning üliõpilastele, kelle õppekava on seotud noorte võimestamisega ja kel on baasteadmised nõustamisest.

Kursus algab 16. septembril ning kestab kuni 11. jaanuarini. Registreerida saab kuni 21. augustini.

Kursuse loojad ja õppejõud on Tallinna Ülikooli noorsootöö lektor Tanja Dibou, YFU Eesti tegevjuht Kadri Eensalu, Europassi Keskuse ja Euroopa Kvalifikatsiooniraamistiku koordinatsioonipunkti spetsialist Heli Oruaas, Euroguidance programmi juht Margit Rammo, EURESe peaspetsialist Monika Toiger ja  EURESe teenusejuht Marta Traks.

Koolitust rahastab Erasmus+ programmist Euroguidance keskus ning sellel on Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri poolt välja antud e-kursuse kvaliteedimärk.

Artikli autor: Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse Agentuur

Skip to content