Skip to content
Home » Kutsesüsteemi plaanitakse täiendada oskustepõhise lähenemisega

Kutsesüsteemi plaanitakse täiendada oskustepõhise lähenemisega

Oskustepõhine kompetentsusnõuete kirjeldamine aitab luua mitmekesisemaid võimalusi õppekavade koostamiseks. Samuti toetab see organisatsioonide kompetentsijuhtimist, näiteks personali planeerimist, värbamist ja koolitamist, ning inimesi oma kompetentsuse hindamisel töö- ja karjäärivalikute tegemiseks.

See pakub inimestele võimaluse analüüsida, õppida ja saada tunnustatud oskuste kaupa. Koolitajad saavad aga oskuste kirjelduste põhjal pakkuda vajalikke õpiampse või ka põhjalikumaid koolitusi.

Kutsekoda on alustanud oskuste süstematiseerimise aluseks oleva oskuste klassifikaatori loomist. Oskused on plaanis süstematiseerida kompetentside kataloogi, mis põhineb klassifikaatori kategooriatel. Kompetentside kataloogis on plaanis kompetentsid kirjeldada tegevusnäitajatena eri tasemete kaupa.

Oskustepõhise kompetentsusnõuete kirjeldamisega täiendatakse senist kutsestandardite ja ametite keskset kutsesüsteemi ülesehitust.

Oskustepõhine lähenemine töötatakse välja järk-järgult lähiaastatel. Sügisel jätkatakse konsultatsioone uuenduste arendamiseks kutsenõukogude liikmete, kutse andjate, erialaliitude, õppeasutuste ja riigiasutuste esindajatega.

Skip to content