Skip to content
Home » Kutseõpetajad said uue kutsestandardi

Kutseõpetajad said uue kutsestandardi

Hariduse Kutsenõukogu kinnitas kutseõpetaja uuendatud kutsestandardid.

Kutseõpetaja, tase 5, kutseõpetaja, tase 6 ja kutseõpetaja, tase 7 kutsestandardid uuendati seoses lõppeva kehtivusajaga. Kutsestandardite ajakohastamise käigus parendati sõnastust ja struktuuri ning vähendati kordusi. Suuremate muudatustena lisandus 5. taseme kutsestandardisse osakutse Praktikajuhendaja ettevõttes, tase 5 ning töötati välja kaua oodatud kutseõpetaja, tase 8 kutsestandard. Kõik nimetatud kutsestandardid hakkavad kehtima alates 1. jaanuarist 2021.

Lisaks andis kutsenõukogu Tartu Ülikoolile tähtajatu noorsootöötaja, tase 6 kutse andmise õiguse noorsootöö õppekava ning kogukonnahariduse ja huvitegevuse õppekava lõpetajatele ning tähtajatu õpetaja, tase 7 kutse andmise õiguse ajaloo õppekava lõpetajatele. Tallinna Ülikoolile andis kutsenõukogu tähtajatu noorsootöötaja, tase 7 kutse andmise õiguse noorsootöö korralduse õppekava lõpetajatele.

Skip to content