Skip to content
Home » Kutsenõukogu uuendas külmamehaanikute kutsestandardeid

Kutsenõukogu uuendas külmamehaanikute kutsestandardeid

Energeetika, mäe- ja keemiatööstuse kutsenõukogu kinnitas kolm uuendatud kutsestandardit:

Kutsestandardites kirjutati selgemaks kutsetasemete pädevuspiirid ning lisati kutse pädevusi selgitav skeem – pädevustabel, mis on kooskõlas Euroopa Liidu õiguse ja valdkonna standarditega. Täpsustatud on kutsealal töötamise regulatsioone ja viidud need kooskõlla Euroopa Liidu õigusega.

Külmamehaanik, tase 4 ja külmatehnika paigaldusjuht, tase 5 kutsestandardisse on nüüd lisatud alternatiivsete külmaainete põhised spetsialiseerumised, nendele vastavad tööosad ja kompetentsid.

Kutsestandardites muudeti ka tööosade nimetusi lähtudes sellest, et tööosa oleks terviklik tööülesannete grupp. Kõigile tasemetele lisati digipädevuse ja keeleoskuse nõue.

Uuendatud kutsestandardid kehtivad 9. novembrini 2026.

Skip to content