Skip to content
Home » Kutsenõukogu liikmete infopäeva kokkuvõte

Kutsenõukogu liikmete infopäeva kokkuvõte

Jüripäeval, 23. aprillil 2010. a kogunesid staažikad ja uued kutsenõukogude liikmed ühisele infopäevale, et tutvuda kutsenõukogu tegevuse põhimõtetega ja kutsenõukogu rolliga Eesti kutsesüsteemis.

Kutsenõukogu tegevuse peamine ülesannete on oma kutsetegevuse valdkonnas kutsesüsteemi arendamine ja rakendamine. Selleks, et kutsenõukogude liikmed saaksid oma valdkonnas  tulemuslikult tegutseda, peavad nad tajuma kutsesüsteemi tervikpilti ning olema teadlikud kohustustest ja võimalustest, mida neilt kui kutsenõukogude liikmetelt oodatakse.

Infopäeval esitatud ja jagatud materjalid nimetatud teemasid tutvustasidki:
• Olav Aarna esitlus Kutsesüsteem liidesena töö- ja haridusmaailma vahel
• Sirje Murre esitlus Kutsenõukogu ülesanded ja töökorraldus
Kutsenõukogu liikme meelespea

Toomas Tõnise, kes on nii Kultuuri kutsenõukogu kui ka Kutsenõukogude Esimeeste Kogu esimees, rääkis kutsenõukogu liikme tööst läbi tegija silmade. Ühelt poolt on kutsenõukogu liikmetel oluline tuua oma valdkonna teadmised ja kogemus kutsenõukogusse. Teisalt on neil võimalus õppida teiste liikmete praktikast ning  teavitada  oma valdkonda  kutsenõukogu tegevusest ning otsustest. Kutsenõukogu liikmete vahelise koostöö tulemusena luuakse ühist väärtust erinevate kutsealade vahel. Toomas rõhutas Kutsekoja koordinaatorite rolli tähtsust, kes tagavad koostöö ja ühtluse nii ühe kutsenõukogu raames kui erinevate kutsenõukogud vahel.

Päeva lõpus tunnustati kutsenõukogude liikmeid, kes on andnud oma vabatahtliku panuse nii oma valdkonna kutsete kui kogu kutsesüsteemi arendusse , olles kutsenõukogude ridades nende loomisest alates kuni tänase päevani.

Tunnustatud Kutsenõukogude liikmed (nimekiri Kutsenõukogude kaupa):

Ehitus, Kinnisvara ja Geomaatika
• Aleksander Kaldas 
• Holger Karema
• Tiia Randma
• Raivo Vallner 
• Jüri Kröönström

Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstus
• Enno Rebane
• Andres Saar
• Kaie Saar
• Anneki Teelahk
• Raivo Teemets

Haridus
• Eve Eisenschmidt

Infotehnoloogia ja Telekommunikatsioon
• Jüri Jõema
• Henn Sarv
• Niilo Saard
• Avo Ots

Inseneeria
• Andres Laansoo
• Jaanus Lass
• Uudo-Rein Lehtse
• Enno Lend
• Ilmar Link
• Heiki Meos
• Toomas Rang
• Väino Verlin

Kultuur
• Toomas Tõnise 
• Ilmar Heinsoo
• Anne-Ly Hussar
• Ago Tuuling
• Malle Englas
• Riina Viiding

Masina-, Metalli- ja Aparaaditööstus
• Aleksander Stepanov
• Jüri Riives
• Grigori Geršman

Metsandus
• Jüri Minjajev

Rahvakunst ja Käsitöö
• Liina Veskimägi-Iliste
• Anni Kreem
• Ene Lind
• Ave Matsin
• Kadi Pajupuu
• Eino Pedanik
• Liivi Soova

Teenindus
• Toomas Undusk
• Ritta Roosaar
• Donald Visnapuu
• Mall Pink
• Helle Aruniit
• Ain Peensoo
• Marika Merilai
• Ene Kattel

Tervishoid ja Sotsiaaltöö
• Linnu Mae
• Kersti Põldemaa
• Inna Rahendi

Toiduainetööstus ja Põllumajandus
• Riina Nei
• Toivo Orgusaar
• Valdur Miller
• Kaul Nurm

Transport ja Logistika
• Alar Lõhmus
• Enn Kreem
• Jüri Lember
• Tarvi Viks
• Kalju Peterson
• Juhan Kaarpalu

Õigus- ja Sisekaitse
• Margo Klaos
• Aimar Köss
• Maiko Martsik
• Margus Möldri

Äriteenindus ja Muu Äritegevus
• Sirje Orvet
• Tiina Käsi

Eraldi toodi välja Tiia Randma, kes on kutsesüsteemi väljatöötamise üks algatajaid ning oli ka pea kõigi
kutsenõukogude liige

 
Tunnustatud Kutsenõukogude liikmed


Toomas Tõnise rääkimas kutsenõukogu liikme tööst läbi tegija silmade


Allikas: Kutsekoda

Skip to content