Skip to content
Home » Kutsekomisjonide infopäevad

Kutsekomisjonide infopäevad


Seminari päevakava oli järgmine:
14:00 – 14:15 kogunemine, kohv
14:15 – 15:00 kompetentsipõhine kutsesüsteem – Olav Aarna
15:00 – 15:45 osakvalifikatsioonid (osakutsed) – miks ja kuidas? – Katrin Kerem, Kristina Ruhno
15:45 – 16:00 kohvipaus
16:00 – 16:30 osakvalifikatsioonid käsitöö valdkonnas – praktiline näide, mis juba toimib – Kersti Laanmaa
16:30 – 17:00 arutelu

Seminaril tehtud ettekanded:

11. märts 2009
Olav Aarna ettekanne
Katrin Keremi ettekanne
Kokkuvõte seminaril räägitust

18. märts 2009
Kompetentsipõhine kutsesüsteem Olav Aarna
Osakutse Kristina Ruhno
Kokkuvõte

 

Skip to content