Skip to content
Home » Kutsekoja välja kuulutatud konkurss kutse andja leidmiseks reisikonsultant, tase 5 kutsele on luhtunud

Kutsekoja välja kuulutatud konkurss kutse andja leidmiseks reisikonsultant, tase 5 kutsele on luhtunud

 Vastavalt Kutseseaduse §11 lõikele 2 ja Haridus- ja Teadusministri määrusele nr 64 Kutset andva organi valimiseks avaliku konkursi korraldamise kord ning konkursil osalemise tingimustele vastavust tõendavate dokumentide loetelu
§9 punktile (1) on kutse andja leidmise konkurss reisikonsultant, tase 5 kutsele luhtunud.
Skip to content