Skip to content
Home » Kutsekoja konverentsil arutletakse, kuidas hinnata tulevikuoskusi

Kutsekoja konverentsil arutletakse, kuidas hinnata tulevikuoskusi

Kolmapäevasel oskuste hindamise konverentsil arutletakse, mis on olulisem, kas töötatud aastad või tõendatud oskused ning kuidas tulevikuoskusi kutseeksamil hinnata.

Konverentsi otseülekannet saab jälgida täna kl 10.00-16.00 Euroopa täiskasvanuhariduse veebis EPALE ning ERRi portaalis.

Kutsekoja juhatuse liikme Katrin Keremi sõnul tuleb kutseoskuste hindamisel kasutada erinevaid viise, võttes arvesse nii reaalseid oskusi kui ka töötatud aastaid ja täiendkoolitustunde. „Soovime, et kutsetunnistuse saamine oleks sõltumatu oskuste omandamise ajast, kohast ja viisist. Soovijad peaksid kutsetaseme omandamiseks saama oma oskusi nii ette näidata, kui ka neid erinevate tunnistustega tõendada“, rääkis Kerem.

Konverentsiga tähistab Kutsekoda 15. sünnipäeva ja algatab kutse andjate tunnustamise traditsiooni. Sel aastal saavad tunnustuse taotlejasõbralikud info jagajad. Edaspidi on plaanis igal aastal tunnustamiseks välja valida erinev aspekt kutse andmise protsessis.

OSKA arendusjuht Tiia Randma tutvustab konverentsil tulevikutöö oskusi, milleks on näiteks disain- ja programmeeriv mõtlemine, eri töövormides, nt virtuaalsetes töörühmades töötamine, erinevatest kultuuridest  pärit inimestega koos töötamine, sotsiaalne intelligentsus jmt. „Erialaseid oskusi oskame juba kutseeksamitega hästi hinnata, oluline on jõuda ka selleni, et nö tulevikuoskusi hindamisel arvestada“, rõhutas Randma.

Konverentsil räägib juhtimiskonsultant Mait Raava kompetentside hindamise kaasaegsetest suundadest. Soome haridusameti nõunik Anne Liimatainen avab põhjanaabrite kogemust oskuste hindamisel ning tippkokk Indrek Kivisalu selgitab koka kutseeksami näitel, kuidas Eestis töömaailma ja kooli kutseeksamitel oskusi hinnatakse. Koolitaja Kristel Jalak räägib sellest, kuidas koolitaja oskusi hindab ning Eesti Europassi Keskuse juhataja Georgi Skorobogatov annab ülevaate, kuidas Europass oskuste hindajat abistada saab.

Lisaks väitlevad Sirje Vaask Tallinna Ülikoolist ja Margus Pedaste Tartu Ülikoolist selle üle, kas töökogemuse ja täiendkoolituse tundide piiri seadmine kutsetunnistuse taotlemisel on põhjendatud. 

Konverentsi avab Haridus- ja Teadusministeeriumi kantsler Janar Holm ning kokkuvõtte teeb üld- ja kutsehariduse asekantsler Mart Laidmets.

Konverentsi modereerib Margo Loor SpeakSmart´ist.

Konverents „OSKUSTE HINDAMINE 2016. Kas töötatud aastad või tõendatud oskused?“ toimubsel kolmapäeval, 30. novembril algusega kl 10.00 Tallinnas. 


Skip to content