Skip to content
Home » Kutsekoda tunnustab kutse andjaid, kes panustavad oma hindajate koolitamisse

Kutsekoda tunnustab kutse andjaid, kes panustavad oma hindajate koolitamisse

Kvaliteedimärgile „Tunnustatud kutse andja“ saavad tänavu kandideerida kutse andjad, kes on tõstnud oma valdkonna hindamiskomisjoni liikmete töö kvaliteeti läbi hindajate koolitamise.

„Kompetentne hindaja on kutse andja visiitkaart,“ sõnas Kutsekoja kutsesüsteemi kvaliteedijuht Agne Lepikson. Ta selgitas, et lisaks erialastele teadmistele ja kogemusele peavad kutseeksami hindamiskomisjoni liikmel olema ka hindamisalased kompetentsid ning ta peab tundma kutsesüsteemi.  

Hindamisalased kompetentsid hõlmavad hindamise planeerimist, läbiviimist, hindamisvormi täitmist, hindamisotsuse tegemist ja hindaja enesearendamist. Vaja on tunda ja järgida kutse andmise korda, vastava kutseala kutsestandardit ja kutse hindamisstandardit.

Kutseeksamil peab hindaja tegutsema erapooletult ning olema lugupidav teiste osapoolte, sh kutse taotleja suhtes, ta peab suutma argumenteerida tehtud hindamisotsuseid ning andma kutse taotlejale konstruktiivset tagasisidet, toonitas Lepikson.

Kutse andjaid, kes oma valdkonna hindamiskomisjoni liikmete kompetentsust oluliseks peavad ning neid koolitavad, soovib Kutsekoda kvaliteedimärgiga esile tõsta ja teistele eeskujuks seada. 

Konkursi „Tunnustatud kutse andja 2023. Väljapaistev kutseoskuste hindajate koolitaja“ kuulutab Kutsekoda välja tänavu septembris. Täpsem info avaldatakse Kutsekoja kodulehel. Oma kandidatuuri on oodatud esitama kõik konkursiga valitud kutse andjad.

Kandidaatide seast valib kvaliteedimärgi pälvijad välja Kutsekoda. Kvaliteedimärgid antakse üle aasta lõpus kutsesüsteemi 25. aastapäevale pühendatud vastuvõtul.

Eelmiste aastate tunnustused ja kvaliteedimärgi statuut.

Skip to content