Skip to content
Home » Kutsekoda otsib juristi

Kutsekoda otsib juristi

Otsime töötajat, kelle vastutada on:

  • Kutsesüsteemi õiguspärase toimimise tagamine
  • Vajadusel haldusjärelevalve läbiviimine kutse andjate tegevuse üle
  • Vajadusel hangete kvaliteedi ja õiguspärasuse tagamine

Jurist on analüütiline, oskab näha tervikut ja seoseid, peab oluliseks tulemuste saavutamist ning koostööd.

 

Kandidaadilt ootame põhjalikke teadmisi ja varasemat kogemust haldusmenetlusalastes vaidlustes. Kasuks tuleb magistrikraad või sellega võrdsustatud kvalifikatsioon. Eeldame head inglise keele ja kõrgtasemel eesti keele oskust. Pakume põnevat tööd, toredaid kolleege ja konkurentsivõimelist palka.

Tööle asumise aeg ASAP.

 

Kandideerimiseks palume saata oma CV aadressile: katrin.kerem@kutsekoda.ee hiljemalt 31. juulil 2017. Lisaks CV-le ootame motivatsioonikirja, kust tahame lugeda põhjendusi, miks just sina oled  Kutsekojale parim jurist. Lisainformatsioon: katrin.kerem@kutsekoda.ee või tel. 6791 703.

 

Kutsekoda on Haridus- ja Teadusministeeriumi haldusala sihtasutus, mis loodi 2001. aasta augustis, jätkamaks Eesti Kaubandus-Tööstuskoja poolt 1997. aastal alustatud kutsesüsteemi loomist. Kutsekoja ülesanne on hariduse ja töömaailma koostöö arendamine ning kutsesüsteemi toimimise tagamine. Kutsekoda korraldab kutsestandardite välja töötamist, koordineerib kutseeksamite korraldamist ning tööjõu ja oskuste vajaduse prognoosisüsteemi OSKA rakendamist.
Skip to content