Skip to content
Home » Kutsekoda otsib enda ridadesse infosüsteemide analüütikut

Kutsekoda otsib enda ridadesse infosüsteemide analüütikut

Tööle võetava infosüsteemide analüütiku peamiseks ülesandeks on olla loodava oskuste süsteemi tehniliste lahenduste tark tellija.

Kutsekoda loob Eestis ainulaadset süsteemi, mis võimaldab töömaailma oskusi senisest paremini kirjeldada, prognoosida ja hinnata. Värvatava analüütiku töö vilju saavad tulevikus nautida karjäärinõustajad, õppejuhid, personalijuhid, analüütikud, poliitikakujundajad ning õpi – ja karjääriteede planeerijad.

Täpsem informatsioon otsitava kolleegi kohta on leitav leheküljelt kutsekoda.ee/vabad-tookohad.

Infosüsteemide analüütikule pakutav brutokuupalk algab 3000 eurost kuus. Lisaks pakub Kutsekoda paindlikku töökorraldust, lisapuhkust, koostööaltit ja abivalmit meeskonda, suurt arengupotentsiaali ning võimalust panustada ühiskondlikult olulise murekoha lahendamisse.

Kandidaadilt ootame mistahes vormis ülevaadet senistest õpingutest, töödest ja muudest erialastest tegemistest. Lisainfot jagab oskuste süsteemi arendusjuht Ave Ungro, tel 56201110.

Skip to content