Skip to content
Home » Kutsekoda otsib dokumendihaldur-juristi

Kutsekoda otsib dokumendihaldur-juristi

Otsime töötajat, kelle vastutada on:

  • Kutsekoja asjaajamise, dokumendihalduse ning arhiivihalduse korraldamine
  • Kutsesüsteemi ja Kutsekoja õiguspärase toimimise tagamine
  • Vajadusel haldusjärelevalve läbiviimine kutse andjate tegevuse üle
  • Vajadusel hangete kvaliteedi ja õiguspärasuse tagamine

 

Dokumendihaldur-jurist on analüütiline ja ennastjuhtiv, oskab näha tervikut ja seoseid, on võimeline juhtima protsesse ning tegema koostööd tulemuste saavutamiseks. Kandidaadilt ootame magistrikraadile vastavat haridust ja vähemalt 3-aastast töökogemust dokumendihalduse alal. Eeliseks on õigusalane haridus või kogemus. Eeldame kõrgtasemel eesti ja head inglise keele oskust, kasuks tuleb vene keele oskus. Pakume põnevat tööd, toetavaid kolleege ja konkurentsivõimelist palka.

 

Tööle asumise aeg september 2018.

 

Kandideerimiseks palun saada oma CV aadressile: kutsekoda@kutsekoda.ee hiljemalt 15. augustil 2018. Lisaks CV-le ootame motivatsioonikirja, kus selgitad, miks just Sina oled Kutsekojale parim dokumendihaldur-jurist. Lisainformatsioon: katrin.kerem@kutsekoda.ee või tel. 6791 703.

 

Skip to content