Skip to content
Home » Kutsekoda kuulutab välja avaliku konkursi kutse andja leidmiseks abivahendi spetsialist, tase 4 kutsele

Kutsekoda kuulutab välja avaliku konkursi kutse andja leidmiseks abivahendi spetsialist, tase 4 kutsele

Kutsekoda kuulutab välja avaliku konkursi abivahendi spetsialist, tase 4 kutsele kutse andja leidmiseks.

Konkursil osalemise taotluse ja dokumentide esitamise tähtaeg on 06. märts 2017.

 

AVALIK KONKURSS ABIVAHENDI SPETSIALIST, TASE 4 KUTSELE KUTSE ANDJA VALIMISEKS  

Kutsekoda kuulutab välja avaliku konkursi abivahendi spetsialist, tase 4 kutsele kutse andja leidmiseks.

Kutse andja valimise avalikul konkursil osalemise tingimused:
1.    Konkursil osaleja vastab õigusaktides sätestatud nõuetele
2.    Konkursil osaleja on esitanud kõik konkursiteates nõutud dokumendid
3.    Konkursil osaleja esitatud andmed on õiged ja täielikud
4.    Konkursil osalejal ei ole riiklike maksude võlgnevusi
5.    Dokumendid on elektroonsed ja digiallkirjastatud või paberkandjal koos andmekandjaga, kus on samad dokumendid ka elektroonsel kujul.

 

Abivahendi spetsialist, tase 4 kutse andjana tegutsemise õigus antakse viieks (5) aastaks.

 

Märkus: Kutseõppe tasemeõppe lõpetajate tasu kalkuleerimisel tuleb arvestada määruse „Kutseõppe tasemeõppe õpilaste kutseeksami kulude ülemmäärad“ https://www.riigiteataja.ee/akt/113072016005 lisas kehtestatud ülemmääradega https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1130/7201/6005/HTM_m48_lisa.pdf#.

 

Konkursil osalemise juhendi ja vajalike dokumentide põhjad leiate SIIT. (Juhend koos linkidega)

 

Taotlus ja dokumendid esitatakse Kutsekojale
·      eelistatult elektroonilisel kujul ja digitaalallkirjastatult aadressile kutsekoda@kutsekoda.ee või
·      paberkandjal aadressile SA Kutsekoda, Mustamäe tee 16, 10617 TALLINN, kuid koos andmekandjaga, kus on samad dokumendid ka elektroonilisel kujul.

 

Konkursil osalemiseks esitatud taotlemise hindamiskriteeriumid leiate SIIT.

 

Konkursil osalemise taotluse ja dokumentide esitamise tähtaeg on 13. aprill 2017.

 

Skip to content