Skip to content
Home » Kutsekoda koostab Eesti oskuste klassifikaatori

Kutsekoda koostab Eesti oskuste klassifikaatori

Oskuste klassifikaator koondab ja süstematiseerib Eesti tööturul vajaminevad oskused ning võtab arvesse ka ühiskonna kiiretest arengutest lähtuvaid vajadusi pakkuda innovaatilistele majandusharudele uusi oskuste profiile.

Eesti oskuste klassifikaator on oskuste süstematiseerimise töövahend selleks, et kõik oskuste andmeid kasutavad osapooled saaksid oskuste süsteemi kasutada endale vajalike eesmärkide elluviimiseks.

Klassifikaator koosneb kolmel tasemel oskuste kategooriatest, mis on kasutatavad ametite üleselt. Kuigi kõikides ametites ei ole kõik oskused vajalikud, siis oskuste klassifikaatori kategooriad on sõnastatud selliselt, et neid saab kasutada sõltumata valdkonnast või ametitest mis täna eksisteerivad või tekivad alles aastate pärast.

Oskuste klassifikaator võimaldab koostada oskuste profiile ja kirjeldada sarnast terminoloogiat kasutades nii CVdes välja toodud, töökuulutustes kirjeldatud kui ka haridusprogrammides ja koolitustel omandatavaid oskusi.

Oskuste riigiülene analüüs võimaldab välja tuua, milliseid oskusi tööturul jagub ja milliseid on vajaka ning seeläbi pakkuda infot täiend- ja ümberõppeks.

Oskuste klassifikatsiooni juurde on kavas luua oskuste kirjelduste kataloog, mis selgitab täpsemalt oskuste sisu. Kataloogis kirjeldatakse oskusi erinevatel kvalifikatsioonitasemetel, mis võimaldab selle paremat kasutamist kutsete kirjeldamisel ja süstematiseerimisel, samuti õppe- ja koolituskavade koostamisel ja töövahenduses.

Klassifikaator valmib 2021. aasta lõpuks. Tööversiooni testime täienduskoolitajate, töövahendajate, personalijuhtide, analüütikute, erialaliitude ja teistega.

Skip to content