Skip to content
Home » Kutseeksamite kulude hüvitamine kutse andjatele muutub automaatseks

Kutseeksamite kulude hüvitamine kutse andjatele muutub automaatseks

Kutseõppe lõpetajate kutseeksamite halduskeskkonnas on valmimas eksamikulude automaatse hüvitamise arendus.

Kutseregistri juhataja Anu Mälgand selgitas, et halduskeskkonnas on eksami läbiviimisel tekkivate andmete põhjal võimalik automaatselt tekitada maksekorraldus kahe hüvitise tüübi korral: kulude hüvitamine kutseeksami läbiviimise eest ja kulude hüvitamine kutseeksami pideva arendamise eest.

Automaatne maksekorraldus tekib siis, kui eksam lõpetatakse ehk kirjutatakse alla viimane protokoll ja genereeritakse kutsetunnistuste taotlused.

Kutseeksamite halduskeskkonnast saadetakse maksekorraldused igal esmaspäeval raamatupidamis-süsteemile, kus need praeguse kava kohaselt menetletakse nädala jooksul. „See tähendab, et lõpetatud eksamite eest peaks kutse andja kontole laekuma hüvitis viiendaks tööpäevaks,“ ütles Mälgand.

Kutseeksamite läbiviimise ja kutseeksamite pideva asendamise kulude hüvitamine muutub kutse andjate jaoks automaatseks alates 1. maist.

Kutseeksamite halduskeskkond on:

  • eksamite korraldamiseks ja eksamitulemuste talletamiseks töömaailma kutse andjale, kes korraldab kutseõppe tasemetel 2–5 kutseeksameid kutseõppeasutustes,
  • eksamite korraldamiseks ja eksamitulemuste talletamiseks õppeasutustele (kool kui kutse andja), kellele on antud õigus oma õpilastele kutseid anda kutseõppe tasemetel 2–5.

Loe lisaks: E-halduskeskkond on muutnud kutse andmise sujuvamaks

Skip to content