Skip to content
Home » Kutse andja õigused said Eesti Muusikateraapia Ühing ning Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus

Kutse andja õigused said Eesti Muusikateraapia Ühing ning Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus

Tervishoiu Kutsenõukogu andis muusikaterapeutide kutse andja õigused Eesti Muusikateraapia Ühingule kuni aastani 2021. Kutsenõukogu kinnitas ka audioloog, tase 6, farmatseut, tase 6 ning proviisor, tase 7 kutsestandardid.

Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstuse Kutsenõukogu otsusega on Ida-Virumaa Kutsehariduskeskusel õigus edaspidi anda oma vastava õppekava läbinud õppuritele välja laborant, tase 4 kutse. Kooli laborandi õppekava on heaks kiitnud ka Eesti Keemiatööstuse Liit.

Lisaks kinnitati Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstuse Kutsenõukogus uuendatud külmamehaanik, tase 3, külmamehaanik, tase 4 ning külmatehnika paigaldusjuht, tase 5 kutsestandardid.

Arhitektuuri, Geomaatika, Ehituse ja Kinnisvara Kutsenõukogu kinnitas uuendatud korstnapühkija, tase 4 ja korstnapühkija-meister, tase 5 kutsestandardid.
Skip to content