Skip to content
Home » Kultuuri kutsenõukogu andis kutse andja õiguse Eesti Olümpiakomiteele, Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemiale ja Eesti Kunstiakadeemiale

Kultuuri kutsenõukogu andis kutse andja õiguse Eesti Olümpiakomiteele, Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemiale ja Eesti Kunstiakadeemiale

Tallinn, 18. november 2015 – Täna Kutsekojas kogunenud Kultuuri Kutsenõukogu otsustas anda spordi valdkonna kutsete andmiseks kutse andja õiguse Eesti Olümpiakomiteele järgmiseks viieks aastaks. Eesti Olümpiakomitee jätkab treeneritele kutseeksamite korraldamist.

„Tänane otsus Eesti Olümpiakomitee jätkamise kohta spordi valdkonna kutseandjana näitab Eesti kutsesüsteemi stabiilsust,“ ütles Kultuuri Kutsenõukogu esimees ja Eesti Olümpiakomitee asepresident Toomas Tõnise ning lisas: „Eesti liikumisharrastuse edendamiseks ja eriti noorte spordi juurde toomiseks on oluline, et neid juhendaksid professionaalsed ja usaldusväärsed treenerid.“

Kultuuri Kutsenõukogu otsustas anda ka ilma konkursita kutse andja õiguse kooli lõpetajatele Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemiale kutse tantsuspetsialist, tase 6 kutsele ning Eesti Kunstiakadeemiale diplomeeritud arhitekt, tase 7 kutsele.

Kutsenõukogu on Sihtasutuse Kutsekoda juures tegutsev Vabariigi Valitsuse moodustatud kutsetegevuse valdkonna töötajate, tööandjate, kutse- ja erialaühenduste ning riigi esindajatest koosnev haldusorgan, mis arendab kutsesüsteemi oma kutsetegevuse valdkonnas tehes ettepanekuid kutsestandardite väljatöötamiseks ning kinnitades kutsestandardid. Kutsenõukogu annab kutse andjale kutse andmise õiguse, teostab järelevalvet ning kinnitab kutse andmise korra ja tasu suuruse.

 

Skip to content