Skip to content
Home » Koostööleping põhjanaabritega sõlmitud

Koostööleping põhjanaabritega sõlmitud

 EAL (the Foundation for Occupational Advancement, Ammattienedistämislaitossäätiö ) on 1922. aastal asutatud kutseoskuste edendamisega tegelev organisatsioon.

Läbi 90 tegevusaasta, nii headel kui rasketel aegadel, on korraldatud koolitusi käsitöö ja tööstuse valdkonna töötajatele, nt Talvesõja ajal ja pärast seda koolitati sõjainvaliide.

Täna on EAL Soomes juhtiv  tööstuse valdkonna täiskasvanute koolitaja.

 

EAL-i pilk on suunatud tulevikku. Aastaks 2050 on neil kirja pandud futulugu  (sõna on tuletatud: ajalugu – vaade minevikku, futulugu – vaade tulevikku), milles on hoogsa pintsliga maalitud pilt rahvusvahelistunud ja võrgustunud ühiskonnast, kus info- ja kommunikatsioonitehnoloogia  on sulandunud kõikjale meie ümber ning töö ja koolitus on saanud uue tähenduse.

EAL juhataja Kari Juntuse sõnul on futuloos  tähtis see, et ressursside piiratuse olukorras tuleb kulutuste vähendamiseks leida uusi innovaatilisi lahendusi  ning  arendada neid toetavaid uusi oskusi.

Tähtis ei ole see, mida töötaja oskab praegu. Tähtsust omab see, kui hästi ta suudab omaks võtta uusi asju. Peab olema avatud ka pöörastele ideedele – uued ideed tunduvad alguses alati rumalatena.

 

EALi juures tegutsev ALVAR  (Nationwide producer of vocational competence examinations,Ammattitutkintoaineiston laadunvarmistus) on vastutav kutse andmise kvaliteedi eest Soomes. ALVARi ülesanne on välja töötada hindamismaterjale, mis on toeks kutseeksamite korraldajatele, hindajatele ja kutsekomisjonidele.

Sõlmitud leping kinnitab osapoolte soovi koostööks kutseeksamite hindamismaterjalide väljatöötamise ja arendamise ning ühiste koolituste korraldamise vallas, samuti  uuringute läbiviimiseks konkreetsetes valdkondades.  Ja väga oluline on ka see, koostöö annab osapooltele suurepärase võimaluse osa saada üksteise parimast kogemusest ning  võtta sellest õppust.

 

Koostöölepingu allkirjastasid Kutsekoja juhatuse liige Olav Aarna, EALi juhataja Kari Juntunen ja ALVARi  juhataja Veikko Ollila.

 

15.03.2013

Sirje Murre
Skip to content