Skip to content
Home » Koostöö on Kutsekoja alustala

Koostöö on Kutsekoja alustala

Kutsekojast on saanud ainulaadne ühenduslüli töömaailma eri osapoolte vahel, kinnitasid Kutsekoja koostööpartnerid asutuse 20. aastapäeva koosviibimisel peetud sõnavõttudes.

Kutsekoda pani augustis oma juubeliaastale punkti sünnipäevapeoga, millega tänati koostööpartnereid ja Kutsekoja sõpru, kes on läbi aastate organisatsiooni arengusse panustanud.

Sihtasutuse tänased juhatuse liikmed Tiia Randma ja Katrin Kerem, kes on olnud kutsesüsteemi arendamisega seotud juba 1990ndatest alates, meenutasid, et Kutsekoja loomisel oli suurimaks väljakutseks just see, kuidas teha otsustajatele selgeks, et kutsesüsteemi ülesehitamisel on ainumõeldav vorm just rohujuure tasandil tööturu osapoolte koostöö. Praeguseks on näha, et selline lähenemine on end õigustanud ning koos tegutsemine on väärtus, mida on suudetud siiani hoida. „Kutsekoda on tarkuse kogumise koht,“ sõnas Tiia Randma. „See tarkus on teie kõigi peades ja kui te poleks seda meie majja toonud, ei oleks me 20-aastaseks saanud,“ tänas Randma sünnipäevalisi nende panuse eest.

Kutsekoja nõukogu esimees, Eesti Kaubandus-Tööstuskoja peadirektor Mait Palts omakorda tänas Kutsekoja inimesi nõukogu nimel, tunnustades asutust selle eest, kuidas 20 aastaga on üles ehitatud toimiv süsteem.

Ent see ei tähenda, et nüüd oleks aeg puhata ja üksnes õisi noppida. Vastupidi: koos uute trendidega tööturul areneb edasi ka kutsesüsteem. Kutsesüsteemi reformi tulemusel arendatakse  senisele kutsete süsteemile juurde oskuste põhine lähenemine, mis teeb tööturu signaalide õppesse sidumise kiiremaks ja paindlikumaks. Kutsekoja kava kohaselt toimuvad muutused harjumuspärases kutsesüsteemis etappide kaupa ja üleminekuaeg kestab vähemalt viis aastat.

Kutsesüsteemi arendamisega on tihedalt seotud 2015. aastal Kutsekoja juurde loodud tööjõu ja oskuste vajaduse prognoosisüsteem OSKA. Haridus- ja Teadusministeeriumi asekantsler Renno Veinthali sõnul on palju imetlust pälvinud see, kui oskuslikult seotakse OSKA uuringutes kvalitatiivse ja kvantitatiivse analüüsi abil tööturu osapoolte ekspertteadmised tervikuks kokku. Tööandjate keskliidu haridusnõunik Anneli Entson täiendas, et lisaks info kogumisele ja analüüsimisele on OSKA suurepäraselt hakkama saanud ka teabe edastamisega sihtrühmadele: OSKA sõnumid on alati selged ja arusaadavad.

Kutsekoja sünnipäeva puhul valmis koostöös animatsiooni– ja filmistuudioga Smoked Sparrow Kutsekoja 20 aasta arengulugu illustreeriv animatsioon.

SA Kutsekoda asutati tööandjate, töövõtjate ja riigi esindajate ühisel otsusel 2001. aasta augustis. Kutsekoja ülesandeks sai jätkata Kaubandus-Tööstuskoja 1997. aastal alustatud kutsesüsteemi loomise tööd.

Kutsekoja nõukogusse kuuluvad Eesti Kaubandus-Tööstuskoja, Eesti Tööandjate Keskliidu, Teenistujate Ametiliitude Organisatsiooni TALO, Eesti Ametiühingute Keskliidu, haridus- ja teadusministeeriumi, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ning sotsiaalministeeriumi esindajad.

Kutsekoda tegeleb nii oskuste kirjeldamise, tunnustamise kui tööjõu ja oskuste vajaduse prognoosimisega. Lisaks on Kutsekoda kolme rahvusvahelise projekti, Europassi, EPALE ja EQF NCP  koordinatsioonikeskus Eestis.

Skip to content