Skip to content
Home » Konverents “IT kui Eesti majandusmootor 2020”

Konverents “IT kui Eesti majandusmootor 2020”


Konverentsi peaeesmärgiks on info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) valdkonna tööandjate, kutsekoolide ja kõrgkoolide vahelise koostöö tihendamine ning ühtse arusaama loomine sellest, kuidas IKT interdistsiplinaarsuse suurenemine mõjutab haridust ja ärikeskkonda tulevikus. 

Konverents toimub 20. märtsil 2013, kell 9.00 – 16.30, IT Kolledžis, Raja 4C, Tallinn.


Konverentsi programm on kättesaadav ITL kodulehel. Konverentsile registreerimine toimub Kutsekoja kodulehe registreerumise keskkonnas.


NB! Konverents on osalejatele tasuta  

Täpsem informatsioon:

Maire Nilgo, maire@kutsekoda.ee, 5563 4673

Doris Põld, doris.pold@itl.ee, 511 44 11 

Skip to content