Skip to content
Home » Konkurss puurija kutse andja leidmiseks on luhtunud

Konkurss puurija kutse andja leidmiseks on luhtunud

Vastavalt kutseseaduse § 11 lõikele 2, Haridus- ja Teadusministri määrusele nr 64 “Kutset andva organi valimiseks avaliku konkursi korraldamise kord” ning konkursil osalemise tingimustele vastavust tõendavate dokumentide loetelu § 9 lõike 1 punktile 1, on kutse andja leidmise konkurss puurija kutsetele luhtunud.

Skip to content