Skip to content
Home » Konkurss kutse andja leidmiseks puitmajaehitaja kutsetele on luhtunud

Konkurss kutse andja leidmiseks puitmajaehitaja kutsetele on luhtunud

Vastavalt Kutseseaduse § 11 lõikele 2 ja Haridus- ja Teadusministri määrusele nr 64 Kutset andva organi valimiseks avaliku konkursi korraldamise kord ning konkursil osalemise tingimustele vastavust tõendavate dokumentide loetelu § 9 lõike 1 punktile 1 on kutse andja leidmise konkurss puitmajaehitaja kutsetele luhtunud.

Seoses konkursi luhtumisega kuulutab Kutsekoda välja uue avaliku konkursi kutse andja leidmiseks puitmajaehitaja kutsetele.

Skip to content