Skip to content
Home » Kõige populaarsem on tänavu olnud koka eriala kutseeksam

Kõige populaarsem on tänavu olnud koka eriala kutseeksam

Käesoleva aasta esimeses pooles korraldati ühtekokku üle 500 kutseõppe tasemeõppe kutseeksami, enim eksameid toimus 4. taseme koka kutse taotlemiseks.

Kutseõppe tasemeõppe tasemetel 2-5 korraldati tänavu esimesel poolaastal 28 kutseõppeasutuses kokku 524 kutseeksamit, selgub kutseeksamite halduskeskkonna andmetest.

Enim kutseeksameid toimus kokk, tase 4 kutse taotlemiseks – kokku 28 eksamit. 20 eksamit toimus kolmele kutsele: IT-süsteemide nooremspetsialist, tase 4; maaler, tase 4 esmane kutse ning sisetööde elektrik, tase 4. Noorem tarkvaraarendaja, tase 4 kutse taotlemiseks toimus 17 eksamit.

Kutsekoja kutseregistri juhataja Anu Mälgandi sõnul on nimetatud kutsed olnud populaarsed läbi aastate – menukuse esikolmikut jagavad koka, IT-süsteemide nooremspetsialisti ja sisetööde elektriku kutsed.

Kutsetegevuse valdkondade (kutsenõukogude) järgi reastades toimus tänavu aasta esimeses pooles enim kutseeksameid teeninduse valdkonnas (91 eksamit), arhitektuuri, geomaatika, ehituse ja kinnisvara valdkonnas (75 eksamit) ning transpordi ja logistika valdkonnas (55 eksamit).

Õppekava rühmade populaarsuse pingerida oli järgmine: ehitus ja tsiviilrajatised (73 eksamit), majutamine ja toitlustamine (59 eksamit), mootorliikurid, laevandus- ja lennundustehnika (43 eksamit).

Kutseeksami positiivselt sooritanutele väljastati 4797 kutsetunnistust. Eksami positiivselt sooritanute osakaal on 88%.

Eksameid viis läbi 51 kutse andjat, kellest enim eksameid korraldas Eesti Ehitusettevõtjate Liit (61 eksamit), Eesti Peakokkade Ühendus (59 eksamit) ja Autokutseõppe Liit (41 eksamit).

Kutseeksamite halduskeskkonnast

Kutseeksamite halduskeskkond loodi kutsesüsteemi taotluskeskkonna I etapina kaks aastat tagasi.

Kutseeksamite halduskeskkond on mõeldud eksamite korraldamiseks ja eksamitulemuste talletamiseks töömaailma kutse andjatele, kes korraldavad kutseõppe tasemetel 2-5 kutseeksameid kutseõppeasutustes, ning eksamite korraldamiseks ja eksamitulemuste talletamiseks õppeasutustele (kool kui kutse andja), kellele on antud õigus oma õpilastele kutseid anda kutseõppe tasemetel 2-5.

Loe lisaks

Hästi korraldatud kutseeksam toob taotleja kompetentsid päevavalgele

E-halduskeskkond on muutnud kutse andmise sujuvamaks

Skip to content