Skip to content
Home » Kinnitati uus, toiduainetöötleja, tase 4 kutsestandard

Kinnitati uus, toiduainetöötleja, tase 4 kutsestandard

Põllumajanduse ja Toiduainetööstuse Kutsenõukogu kinnitas toiduainetöötleja, tase 4 kutsestandardi. Toiduainetöötleja on oskustöötaja, kes töötab aedvilja-, piima- või lihatöötlejana, kalakäitlejana või jookide valmistajana. 

Kutsenõukogu kinnitas uuendatud aednike kutsestandardeid. Abiaednik, tase 2 kutsestandardist jäeti välja osakutsed ja valitavad kompetentsid. Nooremaednik, tase 3 kutsestandardis liideti varasem taimmaterjali paljundamise ja istikute kasvatamise valitav kompetents kohustuslike kompetentsidega. Välja jäeti sillutise paigaldamise ning lilleseadete ja kompositsioonide valmistamise kompetentsid. Aednik, tase 4 kutsestandardis liideti varasem saagi või toodangu koristamise, säilitamise ja müügiks ettevalmistamise kohustuslik kompetents valitavate kompetentsidega. Välja jäeti sillutise paigaldamise kompetents.

Lisaks pikendas kutsenõukogu põllumajandustöötajate, pagarite ja kondiitrite kutsestandardeid.

Räpina Aianduskool sai kutse andmise õiguse oma kooli lõpetajatele, kes õpivad maastikuehitaja õppekavadel. Kooli kutse andmise õigus kehtib kuni 16. aprillini 2023.

Skip to content