Skip to content
Home » Kinnitati uuendatud giidi kutsestandardid

Kinnitati uuendatud giidi kutsestandardid

Teeninduse Kutsenõukogu kinnitas uuendatud giidi ja meistergiidi kutsestandardid kehtivusajaga kuni 4. juuni 2024.

Nüüd on nii giid, tase 5 kui ka meistergiid, tase 6 kutsestandardi all lisaks loodusgiidi spetsialiseerumisele  võimalik valida kultuurigiidi spetsialiseerumine. Uue kompetentsina on välja toodud “Ettevõtlus”, kuna suur osa giididest tegutseb iseenda tööandjana.

Skip to content