Skip to content
Home » Kinnitati uuendatud biomeditsiinitehnikainseneri kutsestandardid

Kinnitati uuendatud biomeditsiinitehnikainseneri kutsestandardid

Tehnika, Tootmise ja Töötlemise Kutsenõukogu kinnitas uuendatud diplomeeritud biomeditsiinitehnikainsener, tase 7 ja volitatud biomeditsiinitehnikainsener, tase 8 kutsestandardid, mis kehtivad kuni 30. jaanuarini 2025.

Diplomeeritud biomedistiinitehnikainsener kutsestandardisse on tööosana lisatud “Meditsiiniseadmete ja -süsteemide parendamine” ning juhtimise tööosa on muudetud vabalt valitavaks.

Volitatud biomedistiinitehnikainseneri kutsestandardisse viidi sisse järgmised muudatused:

1) kiirgusseadusega reguleeritud meditsiinifüüsika alastele spetsialiseerumistele on lisatud varasemalt puudunud insenertehnilised ja meditsiiniinfotehnoloogia spetsialiseerumised;

2) varasem diagnostilise radioloogia ja nukleaarmeditsiini tehnoloogia alaste tööde spetsialiseerumine on nüüd jagatud kaheks: “Diagnostilise ja menetlusradioloogia tehnoloogia” ja “Nukleaarmeditsiini tehnoloogia”.

Skip to content