Skip to content
Home » Kinnitati uued robootika kutsestandardid

Kinnitati uued robootika kutsestandardid

Tehnika, Tootmise ja Töötlemise Kutsenõukogu kinnitas uued roboti operaator, tase 4  ja robotitehnik, tase 5 kutsestandardid.

Roboti operaator tagab robotite tehnilise korrasoleku, oskusliku kasutamise ja ohutuse. Tema tööülesanneteks on peamiselt  robotite ühendamine kommunikatsiooni- ja tehnovõrkudega, ajami- ja andurtehnikatööd, robotite töö jälgimine, käitamine ja hooldus ning programmeerimine.

Robotitehniku vastutus ja tööülesanded on roboti operaatoriga sarnased, kuid lisaks juhendab ta roboti operaatorite tööd, vastutab meeskonna töötulemuste eest, nõustab kliente ning teeb koostööd elektrikute, automaatikute, tehnoloogide, IT- jt sidusvaldkondade spetsialistidega. 

Robootika kutsestandardite loomise ettepaneku tegi Eesti Masinatööstuse Liit, et nende alusel alustada robootikaalase kutse- ja täiendusõppega. OSKA metalli- ja masinatööstuse uuringust selgus, et metalli- ja masinatööstuses jääb puudu mh ka robootikaalaste kompetentsidega töötajatest.

Kutsestandardite töörühm töötas välja ka robootika ja IKT-alased kompetentsinõuded, mida saab kasutada universaalselt mittetööstuslike robotite (nt olme ja teenindus) käsitsemisel.

Skip to content