Skip to content
Home » Kinnitati komposiitväikelaeva ehitaja, metallväikelaeva ehitaja ja väikelaeva seadmete ja varustuse paigaldaja kutsestandardite uuendused

Kinnitati komposiitväikelaeva ehitaja, metallväikelaeva ehitaja ja väikelaeva seadmete ja varustuse paigaldaja kutsestandardite uuendused

Tehnika, Tootmise ja Töötlemise Kutsenõukogu kinnitas komposiitmaterjalist väikelaeva ehitaja, metallväikelaeva ehitaja ning väikelaeva seadmete ja varustuse paigaldaja kutsestandardid, mis on valminud üldise 4. taseme väikelaevaehitaja kutsestandardi uuendustena.

Lisaks kinnitas kutsenõukogu uuendatud mehhatroonik, tase 4 ja mehhatroonik-tehnik, tase 5 kutsestandardid, kus ühtlustati termineid, muudeti tööosade struktuuri ning toodi välja seosed lähedaste valdkondadega. 

Samuti pikendati diplomeeritud automaatikainseneri ja volitatud automaatikainseneri kutsestandardeid kaheks aastaks ning mehhatroonikainseneri, diplomeeritud mehhatroonikainseneri, volitatud mehhatroonikainseneri, autoinseneri, diplomeeritud autoinseneri ja volitatud autoinseneri kutsestandardeid viieks aastaks.

Skip to content